نام این وبلاگ " رسانه بهار " است !


سلام

              صد و شصت وهفتم
مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم...

این بیت چند بار زمزمه ی لبانت شده است؟

.

.

آنان که به حق الیقین  " مسافر بودن "  را درک کرده اند،می گویند:

زر و زیور خاک را آفرید، تابه بهانه ی خواستنی های جسم

روح مجرد بی تاب عالم تجرد نشود!

.

.

درروزگار ابتلاء وسختی، که رشته های تعلق سست می شود،

وجسم لحظه ای دست از خواستنیها بر می دارد

کبوترجان بی تابِ پریدن از قفس می شود!

لحظه ای که  " مسافران "  آنقدر آن را تمرین می کنند

تا  مقارن روز" سفر"  شود!

...

..

.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط حسین حیدری | سلام

              صد و شصت وششمسلام مادر!

حالت چطور است؟

هنوز پهلویت درد می کند؟

بمیرم برایت!

نکندآنجا هم نشانه های رنجت را از پدر مخفی کردی؟

اولین ملاقات با پدربعداز آنهمه رنج چگونه بود؟

وای بر من!

من هم پدرم!

دیدن آثاررنج دختر،برای پدر خیلی سخت است

هر چند که نام آن دختر" زهرا"  نباشد!

اما مادر!

با مهربانی که از تو سراغ دارم

بعید می دانم از امت گلایه کرده باشی!

آخر فرزندت حسن به ما گفته

همیشه بعداز دعا برای همه ، می گفتی :

الجار ثم الدار

اول همسایه ، بعد خانه!

وامان از همسایه ی بی معرفت!

.

.

راستی مادر!

از طرف ما دستان کوچولوی محسنت را ببوس!

دلمان خیلی برایش تنگ شده

بگو دستی هم بر سر فرزندان ما بکشد!

امسال  خاطر محسن کوچولو برایم عزیزتر شده!

شاید برای اینکه عده ای تلاش می کنند

ثمره حیات علمی شان ، اثبات نبودن محسن تو باشد!!

به یکی شان گفتم:

این محسن که به زعم شما نبوده، چه گره ها که باز نمی کند

اگر بود که....

آنها می دانستند یاد ونام چه خاندانی رااز خاطره ها پاک کنند

پس بگو چرا چند بار محل دفن پسرت حسین را نه تنها ویران کردند...

زمینش را شخم زدند تا اثری نماند

همان کاری که با بقیع کردند!

همان کاری که با آئین پدرت می کنند!

وگاهی می کنیم!

.

.

مادر!

اینجا ما خیلی به دعای تو نیاز داریم

خیلی از ما سفارش های تو را فراموش کرده ایم!

یادمان رفته ؛ حتی پیش پیر مرد نابینا با حجاب ظاهر شدی.

.

.

برای خواهران ما سخت است

حجاب بپوشند

زیبایی ها یشان را به حراج نگذارند...

برای مردان ماهم سخت است نبینند!

سخت است پا روی لذت های زود گذر بگذارند

سخت است صبر پیشه کنند، خویشتندار باشند!

وبه آنچه خدا روزی شان کرده قانع!

وامتی که برچنین جاذبه هایی می لغزد

صبر علی را چگونه می فهمد؟

تا کجا که بفهمد صبر علی دارای چه ابعادی است؟

در چنین امتی نهج البلاغه که سهل است، قرآن مهجور است!

مادر !

ما اینجا شما و فرزندانت را فقط با عزا وماتم می شناسیم

آنقدر دین راآنگونه که خوشمان می آید

وکم دردسر تراست، به مردم معرفی کرده ایم

که برخی از فرزندانت با این که در دل دین دارند، امادر ظاهر لج می کنند

اینجا راهپیمایی حمایت ازحجاب برگزار می کنند

غافل ازاینکه حجاب نشانه ی ایمان است

کسی هست یک قدم برای ایمان بردارد؟!

مادر!

چقدر راهپیمایی راحت است!

وچقدر پیمودن راه تو سخت!

اینجا همه دوست دارندظواهر را درست کنند

گروهی مدعی ایمان ظاهری!

وگروهی مدعی ایمان باطنی یا به قول خودشان" دلی " !

دلی که به هرجا سرک می کشد!

فقط نمی دانم چرا اینهایی که می گویند "دلت پاک باشد"

پاکی آنها یک جورخاصی است

خیلی به  لبه های پرتگاه نزدیک است!

وامان از گروه اول که خود را معصوم از خطا وگناه واشتباه می دانند

وکمترین گناهشان بد معرفی کردن دین پدرتوست!

مادر تو بگو چه کنیم؟

اگر حجاب نباشد ایمان نیست یا حداقل کم رنگ است و میرا و بی خاصیت!

وهزار درد بی درمان دگر!

واگر حجاب باشد ،اماایمان نباشد

گناهان به زیر حجاب کشانده می شوند!

مادر!

کاش درد دل هایم با تو پایانی داشت!

کاش گاهی به ما هم سر می زدی!

.

.

راستی !

دوستت دارم مادر!

...

..

.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط حسین حیدری | 


سلام

              صد و شصت وپنجم
تا به حال به پیک بهداشت محله

چای نه ،سلام داده ای؟

وقتی دلت از همه جا پر بود

سلام کاسب محله را جواب داده ای؟

می دانی آن پیر زن همسایه

چگونه زندگی می کند؟

یا آن بیوه زن وبچه هایش

چه می خورند وچه می پوشند؟

برای طفل مریضش دارو خریده ای؟

یا بوی گوشت از خانه ی سوت وکورش

شنیده ای؟

هر روز دست نوازش بر سرطفلت می کشی!

دستی برای نوازش سر یتیم

از جیب نرم ولطیفت بیرون کشیده ای؟

گیرم که هدفمند شوند یارانه ها

نقشی برای هدفمند ی زندگی ، کشیده ای؟

شاید که کمیته امداد را ه را گم کند

طرحی برای گم نشدن را هت کشیده ای؟

جایگاه فقرا در زندگی تو کجاست؟

آیا فقط دادن صدقه ، حکم دین ماست؟

آی مدیر آی مسئول با شما هستم!

در لابلای نقشه های حزبی ات

نقشی برای مردم هم ،کشیده ای؟

می گویندمنبریان که خدا گفته

والذین فی اموالهم حقٌ معلوم،

للسائل والمحروم!

این آیه آشناست ! نه ؟

تقصیر تو نیست، قرآن مهجور است!

عمل به تعالیم اسلام مهجور است!

حق معلوم بینوایان

در حساب ماهیانه ات چیست؟

های وجدان!

سکه های بی ارزش را علم نکنی!

همان که اگراز جیبت بیافتد هم،

قد خم نکنی!!

بگذریم!

چند بار سراغ مادرپیرت رفتی؟

چند بار عصای راه پدر بودی؟

زمینه ساز دعای پدر بودی؟

حالا که پیر وزمین گیر شده

چقدر مزاحم است وگیر شده!

انگار نه انگارکه همو تکیه گاه منست!

زمینه ساز رشد وتعالی منست!

یاد قول وقرارت با خدا هستی

همان که موقع کنکور با او می گفتی؟

همان که "خادم مردم باشم،

امین مال وجان مردم باشم،"

نکند فقط ویزیت مجانی ...

اولین طرح عمرانی....

گروه جهاد دانشجوئی...

فقط برای روز شروع استُ در می مانی؟

خدارا شکر هرروز بهتر از دیروزی

تو مصداق شعار "صا ایران" امروزی!

...

..

.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط حسین حیدری | سلام

              صد و شصت وچهارم


باز باران با ترانه

با گهر های فراوان

برخی از سدها سر ریز شده اند

انگار نه انگار که پارسال

در چنین روزی

ده روزی بود کولرگازی وآبی

جوابمان می کرد!

مخصوصا مدلهای قلابی" بانه! "

بدون گارنتی!

مدلهای هواشناسی "همکارمان اصغری" جواب داده اند

خدا را شکر ایشان رو سفید شده اند!

باز باران، باترانه...

وفقط مست می شوم

چتر هارا باید بست

زیر باران باید رفت...!

کسی برایم پیامک می زند:

خدا بیامرزدت سهراب سپهری !

چقدر به درد عاشق شدن هایم می خوری!

مراتب شکر نعمت:

الف: شکر قلبی ؛یعنی داشتن قلبی سپاسگذار

ب:شکر زبانی؛تمجید وثنا گویی ؛الحمدلله...

ج:شکر عملی ؛یعنی نعمت هایش را در راه رضای او استفاده کردن...

ای داد باز کلاس معارف بر گزار کردی !

ای غم بیرون شو!

این خانه بدو بسپار!

بگذار قدری به انسانیتم بیاندیشم

"ساغا شغیعتی" دانشگاه تهران!

حقوق بشر!

خدایی که نزدیک است ظالم باشد

زن جنس دوم

دست دوم

مجردهایش برای ازدواج می آرایند

ومتاهل ها هم...!

آنکه دوست دارد با او بازی شود

هر بار طرحی نو در اندازیم

دینی که نمی دانم چرا!

هر طورکه فکر می کنم مزاحم منست

در خانه، در دانشگاه ،در کنج قلب من

نمی گذارد به حال خودم باشم

هی مرا دعوت می کند

"ادعونی استجب لکم"

استجب از باب استفعال است

تزید المعانی...!

بگذار غرق شوم

محمود احمدی نژاد چه خوب صحبت کرد

کاش همیشه کمتر صحبت می کرد وخوب!

ما می توانیم!

اوگفته پس باید مسخره باشد!

زلزله را می گویم

ومن زیر دیواری از خود بینی وکج بینی روزی دفن خواهم شد

درست مثل سوسکی بی ارزش!

بگذار اما م جمعه شمیران نطق کند

او آخوند است

او لسان روایات را از آیت الله خوشوقت بهتر می فهمد!

ما وراء کشک است

وشایدابتلایی دیگر!

قرار است برقساوتهایمان افزوده شود!

سالگرد بهجت است!

حیف شد نشد بهره بردای سیاسی بکنیم!!

بگذار "دختر ترشیده" پست زلزله ای بنویسد وسکس پنهان را ترویج کند

بازدید وبلاگ او صد برابر رسانه بهار است!

او خوب می نویسد

او خوب عقده های فروخورده را باز می کند!

آی آیت الله حسنی باز چیزهای از دین را برای مسخره کردن آماده کرده ام!

دهانت را باز کن!

بلوتوث من روشن است

دوستان! باز خواهیم خندید!

فتوای آیت الله خامنه ای :

(به او"عظمی"  نگوئید " آیت الله العظمی"  فقط امیر مومنان است وبرخی دیگر...)

مسخره کردن لهجه ها وگویش ها حرام است

وجالب اینجاست آن لهجه ها که در طول صد سال اخیر

بیشترین نقاط عطف را آفریده اند بیشتر مسخره می شوند...!

وای! دو خاتمی برای هم نامه می نویسند!

سرگشاده!

کسی هست راحت از کرسی قدرت پائین بیا ید!

خطیب جمعه این هفته را تابناک مشخص کرد

تابناک دروغ نمی گوید اصلا!

اما م زمان ،بهانه ای برای جمکران!

چه شده ؟دوباره مشکلی پیش آمده؟

یاد امامتان افتاده اید؟!

دیگر چه چیزی را می خواهید گردن او بیاندازید؟

آی ! انجمن حجتیه!

کسانی بهتر از شما دین را بی آبرو می کنند!

گفته بود:

با وجود دوستی چون تو،

نیازی به دشمن نیست!

امامی که با چاه عریضه اش، اصلش زیر سوال می رود

همان که هر روزو شب برای من وتو دعامی کند

فاطمیه است

قمیشی و مشابهش غوغا می کند!

من، با مادر، قهریم!

فاطمه فاطمه است!

کسی در اتوبوس جمکران می گفت:

آمده ام برای دوست دخترم دعا کنم!

وای بر انتظار من!

ومن باز عاشق شدم

وهر که را بخواهیم به این دنیا واگذاریمش

به عشق مجازی مبتلایش کنیم

آنکه با عشق مکتوم بمیرد شهید مرده است!

باید مطالب وبلاگ رسانه بهار را خوب بنویسم!

باز یادآوری لحظه ی رفتن!

برای اثبات فاطمیه همین جمله کافیست:

هر که فاطمه رابیآزاردمرا آزرده است

"وماینطق عن الهوی"

وای برمن!

روشنفکری به دنبال اثبات دروغ بودن ماجرای فدک وکوچه و..است!

او"حدیث قرطاس " را هم چون باعقلش جور در نمی آید رد می کند...

نوشته حمید صادقی بادلم بازی می کند!

اما خرمگس!

باشد سخت نمی گیرم

آخر مادر هم سخت نمی گرفت!

فی بیوت اذن الله ...

عقده ها دارم باتو ای یوسف!

حیف سریالت را سلحشور ساخت!

این را دانشجوی تازه به دوران رسیده گرافیک به نقل از استادش می گفت!

همان که تا دیروزیوسف را دوست داشت!

او هرچه استادش بگوید قبول می کند

حتی اگر بگوید "دین افیون توده هاست"

نمی دانم "حسین" هم به "دوبس دوبس" هیئت ثارالله در نیمه شب راضی است؟

همان طور که با جناق تهرانی ام به "دوبس دوبس" همسایه ی فاحشه ی بالایی !

اگر راضی نیست فعلی الاسلامنا والسلام!

یادش بخیر!

قرار بود برای حسین اشک هم بریزیم!

یا قتیل العبرات

کسی هست مرا نقد کند!

خسته شدم از تار تنیدن

کسی بگوید !

هوار بکشد!

اما لطفا پشت خودروی سواری ، نه!

خبر آمد،خبری در راه است!

سرخوش آن دل که از او آگاه است!

خدا کند روزی که تو می آیی روز رفتن من نباشد

این را سپهری می گفت!

ومن...!

کسی نقطه چینهای انتهای مطالبم را مسخره می کند!

اما دلخوشم که روزی ترجمه خواهد شد!

وشایدهم ، نه!

علامه طباطبا یی از شنیدن صدای تسبیح در ودیوار خواب نداشت!

گوش برزخی من هم روزی می شنود!

با زباران

باریدن گرفت!

وشاید باز من مست شده ام

ولی می توان با ذره ای دقت

تفاوت مست را با دیوانه فهمید!

...

..

.

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط حسین حیدری | 


سلام

              صد و شصت وسوم


دوستی داشتم ازمردمان آرژانتین.

روزهای آخری که در ایران بود باهم گرم گرفته بودیم.

روزی گفت : می دانی عیب شما ایرانی های خونگرم چیست؟

من که مایل بودم زودتر چهره ی ایرانی را درآئینه ی او ببینم سری تکان دادم...

در ادامه گفت:در هر چیزی دخالت می کنید ونظر می دهید!

ولو با اطلاعاتی اندک!

مخصوصا مسائل سیاسی وپزشکی!

.

.

.

مطب خیلی شلوغ بود!

وتا رسیدن نوبتم برای معاینه و گرفتن فشار خون

وامضا برگه موافقت با حجامت ،یک ساعتی معطل شدم!

دکتر می گفت:

کم کم همه ی مردم روز وسط فصل بهار،

که هم تاریخ قمری اش فرد باشد

وهم روز هفته اش!

و از طرفی به روز وسط ماه قمری هم نزدیک باشد را

خوب رصد می کنند و می شناسند.

اکثرا به خاطر اثر خوبی که حجامت رویشان داشته

مشتری هر ساله اش شده اند،

ومعمولا اطلاعات جانبی چندانی ندارند!

آری !

اینجا مطب دکتر بلاغت است!

پزشکی که علاوه بر داشتن مدرک پزشکی آکادمیک ،

مطالعات خوبی در زمینه ی طب سنتی  دارد.

کسی که به خاطر همین مطالعاتش از سوی جامعه پزشکی ایران طرد شد!

وچند باری هم به زندان افتاد!

تعجب نکنید!از خودش شنیدم!

به قول یکی از محققین؛ به اولین پزشکان فارغ التحصیل فرنگ گوشزد کرده بودندکه:

در جامعه ای که پیش گیری اش حجامت باشد وسر سفره اش سرکه طبیعی!

ومردمانش داروی شیمیایی مصرف نکنند، قطعا شما بیکار خواهید شد!

می گفت فقط یکنفر تعهد نامه را امضا نکرده بود!

آنها هم مدرکش را نداده بودند!

چه بگویم!خدا عالم است!

امااز اینجا به بعد

روی سخنم  با جامعه پزشکی است؛

آنانکه علی القاعده اهل فضلند وفرهیخته واحتمالااز تعریف آرژانتینی مردم ایران بیرونند:

نمی گویم بدون مطالعه وتحقیق بروید هر چه طب سنتی وطب اسلامی می گوید را عمل کنید

اما حداقل در مورد چیزی که تحقیق نکرده اید، همکارتان را به زندان نیافکنید!

آخر این عکس العمل ها مرا یادفعالیت های قرون وسطی می اندازد!

وشاید توصیه نامه ی فرنگی ها یادمان بیآید وخدای نکرده

شائبه ی ترس ازتخته شدن برخی دکان ها!!

.

.

راستی پنج شنبه  هم بد نیست!

اما حتما به پزشک مراجعه کنید!

واگر نتیجه گرفتید مرا هم دعا کنید

که اینقدر به فکر شما هستم!

یاسر مهربان

...

..

.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط حسین حیدری | 


سلام

              صد و شصت ودوم


وقتی زلزله می آید

هر بنیان که سست تر و بی ریشه تر باشد،

بیشتر در هم می ریزد!

وآنکه به پناهگاه بودن چنین بنیانی دل خوش کرده است،

اولین تلف شده ی این تکان های هدفمند!

.

.

وچقدر بد است آن بنیان ، اعتقاداتت باشد!

فارغ از صدق وکذب خبر و  ُمخبرش!

کمی به فکر پناهگاه دلمان باشیم!

...

..

.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط حسین حیدری | 


سلام

              صد و شصت ویکم


باز زهرا!

بازغربت و نجوا!

از لطافت نامش، حتی نمی توان

ندای مظلومیتش را فریاد زد!

آری!

پدرآموخت که گل بهشتی را فقط باید بوئید!

گفت: من از فاطمه بوی بهشت می شنوم!

.

.

آی مردم!

نام این بانو را آهسته ببرید!

مواظب باشید

هنوز دستانی سنگین ،آماده ی سیلی زدنند!

می گفت : در مدینه سراغ کوچه اش را می گرفتم!

غافل ازاینکه او را بی نشان تر از اینهامی خواهند!

.

.

از آن بانوی بی نشان ،

فقط در اعماق قلبتان نشان بجوئید

که هنوز

بشر لیاقت زیارت ندارد!

.

.

باز فاطمیه!

باز حکایت ابهام روزها

حکایت هفتادو پنج،

یا نود وپنج روز،تحمل دنیا!

وشاید...تحمل زهرا!

ای بانوی بهار!

چرا نهالت را شکستند؟

.

.

.

راستی!

"فاطمه" مزاحم شادی هایمان نیست!

با او آشتی کنیم!

او مادری مهربان است!

مادر، در غم وشادی فرزندانش شریک است!

...

..

.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط حسین حیدری | 


سلام

              صد و شصتم


پر حرفی  که می کردم

دستی به سرم می کشید ومی گفت:

پسرم ! زبان آدم عاقل، پشت تفکرش است...

اول فکر وانگهی گفتار!

بزرگتر که شدم با چشم خودم دیدم

امیر سخن فرمود:

از پرگوئی بپرهیز!

زیرا لغزش‌ها را زیاد می‌كند

و ملالت و كسالت به دنبال دارد...

.

.

نمی گویم از ما گذشته وما همان بهشتیانیم!!

اما از برخی که بر پله هایی ، صعود کرده اند،

وگاه "ف" آنها خیلی ها را مسافر فرحزاد می کند،

دور ازانتظار است، این همه پر حرفی وپرگویی بدون اندیشه!

نمی دانم نصیحت های " پدر " را،

روزی گوش خواهند کرد

روز ی که دیر نباشد!

...

..

.


پ ن: انگار گل یاس هم اشتیاق مرا می دانست !

+ نوشته شده در  جمعه سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت   توسط حسین حیدری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
بهار آمدنی است...
فهمیدن بهار ، تمرین می خواهد.
من نیز در راهم (دنبال راه)
نه خط پایان !
.
.
رسانه بهار
ثبت لحظات است
نه
حال مستمر!

پیوندهای روزانه
هومیوپاتی
آتوشارژ
جمهوریت
دار الحدیث
ابنا نیوز
تقویم حجامت
فرهنگ الفبایی مهدویت
آموزش مجازی
پیام نور
دیجی کالا
مثلا "رجا" نیوز
بازدید مجازی از موزه عبرت
دکتر زرین
عکس
حجاب و غریزه جنسی
راست و دروغی دیگر
دانلودفایل صوتی پرسمان اعتقادی
اولین پست 1390
بیداری عرب
راست و دروغ
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن ۱۳۹۴
دی ۱۳۹۴
آذر ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
اردیبهشت ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
آرشيو
آرشیو موضوعی
بهار
بهار آفرین
بهار نارنج
هوای بهار
بهار نما
برچسب‌ها
رسانه بهار (185)
راه زندگی (57)
سبک زندگی (39)
راه آسمان (39)
حسین حیدری (21)
یادگار روزگار (18)
آئینه زندگی (16)
محرم 92 (14)
سادگی مقدس (12)
حسین (11)
قطعه ای از بهشت (10)
مرگ (9)
رمضان 92 (8)
انتخابات 92 (7)
عطش مستمر (6)
حجاب (5)
امام زمان (4)
22بهمن (4)
خدا (4)
فاطمیه (4)
نور هدایت (4)
آخر الزمان (4)
سفرنامه عشق (4)
علی حیدری (4)
نوروز92 (4)
شکلات کره ای (4)
رمضان92 (4)
محرم92 (3)
یادگار ایام (3)
پیاده روی نجف تا کربلا (3)
پیوندها
پارس قرآن
اولین پست رسانه بهار
پادکست جدید رسانه بهار
وبلاگ رسانه بهار(پرشین بلاگ)
پادکست قدیم رسانه بهار
جاودان
مانده حساب ملی
در د و درمان
شیوا
مدلی برای انسان
پنجره ها
دستفروش مترو
پری جذامی
فاطمه ...
رهگذری به نام ماریو
بهشت گمشده
سهیل
کلک بهار
یک خرده پا
صبح بهار
آدرس یک معشوقه تاپ!
max
در جستجوی خدا
حمیدستان
نی لبک
آنگاه که عاشق شدم
من بی تو
حکایت من
مسافر(احکام بندگی)
مرتضی یکتا
وبلاگ راشل کوری
گاهی سنگ صبور
از جنس باران
بانوی باران
باز هم زندگی
غریبه(آشنا)
رقص طوفان(مرتضی)
کوچ پرستوها
بسم الله...
ژهلا
سرسرا
شکوفه بهاری
یک ژورنالیست کشف نشده!
دریک زندگی...
عبد عبید...
آنا
صبا
دفتر خاطرات
دل کاغذی(لیلامومن پور)
تنها خدا
کودک تنها
نیما
به تماشا سوگند...
ایران صدا
آپلود
گنجشک
باران عشق
پسرک چوپان
دفترخاطرات
شخصیت شناسی
جوجه فطرها
4
خاطرات چادرمشکی
کلبه تنهایی من
فراموش خانه
موبایل مسنجر
محیا
عروس خورشید
نسیم سحر
نامه های به خدا
قطعه ای از بهشت
خانم معلم بندری
آوینی دات کام
مرکز اسلامی واشنگتن
راديو اينترنتى حرم فاطمه معصومه
کودکانه لالایی...
ناشناس برای ما برای همه
شهید مجتبی بابایی زاده
نفس عمیق
نسیم مطهر
یه زنم نداریم
شنفتن(رضا هدایت فر)
سیخونک (محمدعلی رجبی)
مسعود
نویداسماعیل زاده (آقای غریب)
مگیران
حال و هوا
فیلم عمار
عطاری مهدی
آسمانی ها
دل و جان
تکرار
خلوت دل (محمد صادق مقدس)
شفق سبز قطبی
شبکه جهانی ولایت
نمونه سوالات پیام نور
چرا اینجوریه؟
سلام زندگی
همسفر(بابایی)
شهاب شب
123
سه نقطه
زنی باعینک موج دار
چترخیس رها
پندهای زندگی
ای داد
طلبه بازیگوش
م ش
حمیدرضابرقعی
بارون
بی صدا گریه کن...
داستان ژهلا
علی درستکار
علی ضیا
لحظه های کاغذی من
سطری به یادگار
آرام
استادمهرنوش
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM